Therapeutische spraakvorming

Therapeutische Spraakvorming, ook wel spraaktherapie genoemd, is een alternatieve therapie. Deze therapie biedt hulp bij het overwinnen van spraakproblemen. Therapeutische Spraakvorming wordt ook toegepast bij diverse gezondheidsklachten, die niet direct samenhangen met het spreken. Veel klachten komen indirect tot uitdrukking in een onevenwichtig gebruik van ademhaling, stem en articulatie. Door het oefenen van een gezonde ademhaling en een evenwichtige manier van spreken, kan invloed uitgeoefend worden op de gezondheid. Het herstel van gezondheidsproblemen wordt zodoende ondersteund en gestimuleerd. In de Therapeutische Spraakvorming wordt gewerkt met persoonlijk afgestemde oefeningen.

Je werkt individueel met een spraakvormingstherapeut, of soms in een kleine groep. Indien wenselijk vindt contact plaats met huisarts, specialist of psycholoog. De therapeutisch werkende spraakvormer is aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën NVKT te Zeist. Therapeutische Spraakvorming behoort tot de kunstzinnige therapieën, die veel zorgverzekeraars als alternatieve therapie vergoeden onder het begrip Kunstzinnige Therapie Spraak. Zie hiervoor de aanvullende polis van de zorgverzekeraar.

Spraakproblemen

Spraakproblemen

Soms is praten een struikelblok. Je kunt last hebben van remmingen of onzekerheid, je kunt moeite hebben met ademen als je iets zegt, het uitspreken van sommige letters lukt niet goed, je hebt een hese stem of kunt niet vloeiend spreken. Therapeutische Spraakvorming is een oefenmethode die toegepast wordt bij deze problemen. Je leert ontspannende adem- en stemoefeningen, je werkt aan losse klanken en kleine zinnetjes. Beweging en ritme ondersteunen de spraakoefeningen.
Spraakproblemen zitten vaak vast in een gewoontepatroon. Daarom doe je oefeningen die terugleiden naar de basis van het spreken. Je oefent een diepe rustige ademhaling, je maakt kennis met de warmte van een ontspannen stem, je krijgt plezier in het vormen van klanken en woorden. Je ervaart je eigen mogelijkheden en je zelfvertrouwen neemt toe. Bij sommige problemen kan overleg met of verwijzing naar huisarts of kno-arts noodzakelijk zijn. Bij psychische remmingen is samenwerking met een psycholoog zinvol.

Ademklachten

Ademen is een levensnoodzaak. Onregelmatigheden wat betreft de ademhaling, zoals astma en hyperventilatie, kunnen het leven flink verstoren. Benauwdheid maakt bezorgd en angstig, en betekent een inbreuk op de dagelijkse activiteiten en de nachtrust. Het totale levensgevoel kan hier sterk onder lijden.

Met Spraakvorming wordt gewerkt aan een diepe, ontspannen ademhaling. Oefenen van het gezonde ademritme versterkt ons gevoel voor een gezond levensritme. De kunst om stress te vermijden en rust in het leven van dag en nacht in te bouwen, vermindert de angst. Wanneer psychische klachten blijven overheersen, is het belangrijk de huisarts en zo nodig een psycholoog te consulteren.

Gebrek aan vitaliteit

Klachten als onrust, spanningen, slecht slapen, vermoeidheid en lusteloosheid gaan vaak terug op een tekort aan vitaliteit. Het zijn klachten die optreden in situaties van overbelasting op het werk, een crisis in de persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld tijdens een rouwproces.
Therapeutische Spraakvorming werkt onthaastend en geeft nieuwe energie. Ritmische klank- en bewegingsoefeningen ontspannen de ademhaling. Het oefenen van een gezond ademritme werkt positief op de levensritmen van het lichaam. Met name het slaapritme kan verbeteren, waardoor de energie en levenslust toenemen.

Om rust te vinden en tot jezelf te komen kan het goed zijn om met je eigen stem aan het werk te gaan. Veel mensen kennen de warmte van hun stem nog niet; door de stem van binnenuit te ervaren, ontdek je een deel van je persoonlijkheid. Gevoelens, die door de stem tot uitdrukking komen, leren je iets over jezelf. Langs deze weg kun je innerlijke kracht ontwikkelen en zelfvertrouwen opbouwen.

Psychische klachten

Ieder mens heeft een eigen, unieke wijze van spreken. Onze persoonlijkheid is sterk verbonden met onze spraak. Als je praat, laat je iets van jezelf zien, je stem vormt een klankbord voor je gevoelens. Goede en nare levenservaringen vormen onze persoon, en deze ervaringen kleuren ook onze spreekwijze. Emoties als angst en verdriet, hebben hun uitwerking op onze ademhaling en stem. Je adem kan stokken, je kunt struikelen over je woorden, het spreken kan je vergaan.
Therapeutische Spraakvorming kan een hulp zijn bij het verwerken van emoties. Ademoefeningen werken ontspannend op lichaam en geest. Met stemoefeningen kun je gevoelens herkennen en traceren. Het uitspreken van teksten -een verhaal of gedicht- die aansluiten bij je ervaringen, kan een steun zijn bij de verwerking. Ook kun je met oefeningen en gedichten op zoek gaan naar gevoelens van troost en verlichting.
Therapeutische Spraakvorming is geen vervanging van psychotherapie maar een aanvulling. Het is een hulp bij psychische klachten zoals verwardheid, angst, stress, dwanggevoelens en depressieve stemmingen. Spraakvorming versterkt je zelfinzicht, waardoor je als persoonlijkheid kunt groeien.

Therapie voor kinderen

Therapeutische Spraakvorming is geschikt voor volwassenen en kinderen. Voor kinderen zijn aparte oefeningen ontwikkeld, al naar gelang hun leeftijd. Belangrijk is hulp bij spraakstoornissen, zoals onduidelijk praten, het weglaten van bepaalde letters, een hese stem of niet vloeiend spreken (stotteren). Maar ook wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, alsmaar moe is, slecht slaapt of overactief is, kan Therapeutische Spraakvorming ondersteuning bieden.
In het werken met kinderen wordt uitgegaan van spelsituaties. Gelet wordt op hun leeftijd en mogelijkheden. Met de kleinsten worden kinderrijmpjes en vingerspelletjes geoefend, terwijl de grotere kinderen aangesproken worden met teksten uit verhalen en gedichten. Belangrijk bij kinderen is om aandacht te besteden aan hun motoriek. De spraakontwikkeling kan door motorische oefeningen positief beïnvloed worden.

Veel spraakoefeningen worden daarom begeleid met bewegingsoefeningen, zoals lopen, klappen, huppelen, balgooien en gebaren maken. De Spraakvormingstherapeut kijkt naar het individuele kind, naar hoe het spreekt, zich beweegt, zich voelt en wat het aankan.

Ook kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking hebben baat bij Therapeutische Spraakvorming. Werken aan de spraak is voor ieder mens een belangrijke stap in de ontwikkeling, zeker wanneer de vaardigheden beperkt zijn. De Spraakvormer zal het kind veel laten luisteren door klanken en woorden duidelijk voor te spreken. Waar mogelijk zal de Spraakvormer het naspreken stimuleren zodat alle vaardigheden benut worden. Ondersteuning van de motoriek met bewegingsoefeningen is ook voor deze kinderen van groot belang.